קמפינג בדרום

בדרום אתרי קמפינג רבים בדרום מרחבים אין קץ, שטחים ומישורים רבים מקצה ועד קצה. בדרום ניתן למצוא חניוני קמפינג מסוגים שונים, חלקם באחזקת המדינה וחלקם בידיים פרטיות. תור הידיים הפרטיות הגיע לאחר שהתורים שהשתרכו בחניוני החברה להגנת הטבע, הצפיפות, והתנאים הבסיסיים, לא סיפקו מענה איכותי מספיק לאוהבי לינת השטח של "העידן החדש". הידיים הפרטיות הראשונות Read more…